Fenntartói segédlet

A Szemünk Fénye Program valamennyi folyamatát a most használt informatikai rendszer (SzFP-IR) támogatja, azaz ezen a rendszeren keresztül tart kapcsolatot az eljárás valamennyi szereplője. A fenntartónak a programban való részvétel érdekében a következő lépéseket kell megtennie.

1. Megkeresés (Intézmények ingyenes felmérése érdekében)

A központosított közbeszerzést elnyert Szállító köteles mindazon intézmény műszaki állapotát ingyenesen felmérni, amelyet az intézmény fenntartója az SzFP-IR-en keresztül bejelent felmérésre. Ennek érdekében a fenntartónak az Oktatási Minisztérium által megküldött azonosító és jelszó segítségével

  • be kell lépnie az SzFP-IR-be ( www.szemunk.fenye.hu - Belépés az SzFP-IR rendszerbe).
  • A belépést követően válasszák az SzFP-IR Tevékenységek fület.
  • Az ott található intézmények ingyenes felmérésére vonatkozó igényét a "Ingyenes felmérés megrendelése" gomb megnyomásával, és megerősítésével jelentheti be a Szállítónak.

2. Intézmények értesítése a felmérésről

Amennyiben az Oktatási Minisztérium levelében található intézményi azonosítókat és jelszavakat még nem továbbították volna az intézményeiknek, kérjük azt mindenképpen tegyék meg, mivel az intézményekkel történő felmérési időpont egyeztetésének feltétele, hogy az intézmény belépjen az SzFP-IR rendszerbe. Amennyiben az intézmény e-mail címe megtalálható az SzFP-IR -ben, akkor a felmérésre jelölésről az intézmény e-mail értesítést is kap.

3. Egyedi ajánlat megtekintése

A felmérést követően a Szállító egyedi ajánlatot készít a fenntartó számára. A fenntartó a felmérés eredményét, és az egyedi ajánlatot is az SzFP-IR-ben tekintheti meg - ideértve annak tételes műszaki tartalmát, és a javasolt szerződési feltételeket is. Az egyedi ajánlat elfogadásáról, illetve elutasításáról az SzFP-IR-ben tájékoztatja a szállítót a fenntartó:

  • A belépést követően válasszák az SzFP-IR Tevékenységek fület.
  • Az ott található Ajánlat megtekintése fülön található EA elfogadása gombra kattintva jelezheti az egyedi ajánlat elfogadását szállítónak.

4. Szerződés megkötése

A Szemünk Fénye Programhoz csatlakozó fenntartók kizárólag a "Caminus" Zrt. - Otp Bank Nyrt. - GE Hungary Zrt.- Viessmann Kft. - Rátherm Kft. alkotta konzorciummal köthetnek közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megállapodást a világítási-, és fűtési rendszereik megújítására - amennyiben a beszerzésre egyébként a közbeszerzési törvény előírásait kellene alkalmazni.

Az egyedi ajánlat megtekintését, és adott esetben elfogadását követően Szállító az egyedi ajánlat regisztrációját visszaigazolja. Fenntartó ezt követően a szerződést az alábbiak szerint kinyomtatja a rendszerből, és aláírva megküldi szállítónak:

  • A belépést követően válasszák az SzFP-IR Tevékenységek fület.
  • Az ott található Csatlakozás fülön található szerződés nyomtatása gombra kattintva nyomtathatja ki a szerződést Fenntartó.

5. Kivitelezés, szavatossági, jótállási jogok érvényesítése

A Szállító a szerződésben foglaltak szerint köteles eleget tenni az Önök megrendelésének. Szállító szerződésszegésének jogkövetkezményeit a szerződés részletesen tartalmazza, mely jogokat az alábbiak szerint érvényesítheti fenntartó:

  • A belépést követően válasszák az SzFP-IR Tevékenységek fület.
  • Az ott található Átvétel, finanszírozás fülön található hibabejelentés gombra kattintva jelezhetik a program felügyeletét ellátó Ellenőrző Testületnek, amennyiben a teljesítés nem, nem kellő időben, vagy nem megfelelő minőségben történt meg. A szavatossági igényérvényesítés szabályait a szerződés részletesen tartalmazza.

Megjegyzés: A felületen kizárólag a fenntartó állapotának megfelelő elemek jeleníthetőek meg (azaz pl. a csatlakozás fül csak az EA véleményezés fülön található feladatok végrehajtását követően érhető el.

www.Szemunk.Fenye.hu   © Caminus ZRt